En C O adresse kan benyttes dersom du skal få post tilsendt til en postkasse eller adresse som ikke tilhører navnet ditt. Dette kan for eksempel være nyttig hvis du vil ha post tilsendt arbeidsplassen eller lignende.  

Man vil ofte kunne se en C O adresse i adressefeltet på konvolutter som sendes til bedrifter, men det kan også brukes på post til private.

Hva betyr C O adresse?

C O adresse (eller «c/o») kommer av det engelske uttrykket «care of», og kan oversettes til «ta vare på» på godt norsk. 

Dette uttrykket brukes fordi posten gjerne ivaretas av en person eller et firma, og ikke personen selv, før posten havner i mottakers hender.

Hvordan bruke C O i adresse?

Normalt sett vil C/O benyttes før navnet på eier av adressen, og etter mottakeren sitt navn. La oss se nærmere på et eksempel, der Jan Hansen er mottaker, mens Tom Andersen er oppført som eier av adressen:

Jan Hansen

C/O Tom Andersen

Gatenavn

Postnummer og poststed

Tom Andersen vil da motta post på vegne av Jan Hansen, som er den egentlige postmottakeren i dette tilfellet. 

Når brukes C/O adresse?

C O adresse blir som regel brukt i tilfeller der mottakeren skal motta post på en adresse som ikke tilhører seg selv. Det er også vanlig i tilfeller der mottaker selv ikke har noen fast adresse, eller om vedkommende bor et sted der det ikke er postombæring.

Kort forklart er C O adresse vanlig å bruke så lenge det er et mellomledd som har ansvaret for å videreføre brevet til korrekt mottaker.

Skal du for eksempel sende et brev til en professor som jobber på et universitet, kan du sende brevet til professorens navn, C/O universitets navn og adresse. Da kan professoren få brevet overbragt av de som er ansvarlige for å håndtere posten på universitetet.

Hva er C O adresse godt for?

Grunnen til at man bruker C O adresse, er at det er stor sannsynlighet for at post returneres dersom navnet ikke stemmer overens med adressen. Ved å skrive C O adresse, tydeliggjør man at mottaker ikke har fast tilhørighet på / eierskap til adressen.

Det blir også lettere for den som mottar brevet eller pakken å vite hvem som skal ha forsendelsen. Skal et brev til en bestemt professor på et universitet, er det ryddig å opplyse om hvem brevet er tiltenkt på konvolutten, og ikke bare ha universitetet som mottaker.

Kan jeg bruke C O adresse ved adresseendring?

Ja! I Posten sitt flytteskjema får du flere alternativer når du skal registrere ny postadresse. Du kan velge å legge inn ny adresse i form av postboksadresse, stedsadresse, gateadresse eller C O adresse.

Husk at du kan sende flyttemelding til både Folkeregisteret og Posten gjennom det digitale skjemaet hos Posten. Du må imidlertid melde fra om din nye C O adresse til private og bedrifter på egen hånd, med mindre du bruker vår tjeneste.